Neden Ekonomik mi? Tek Kişi Yaşayan Sayısı Arttı

TÜİK’in Hanehalkı Üzerindeki Geniş Kapsamlı Araştırması Açıklandı: Tek Kişilik Hanehalkı Oranı Arttı..

Neden Ekonomik mi? Tek Kişi Yaşayan Sayısı Arttı

 

Ege’de hane halkının yaşadığı oranlar da belirlendi. Yalnız ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkı en fazla İzmir’de görüldü. Tek hanede yaşayan insan sayısında Manisa’da 2014: 3,2 kişi  2015: 3,1 kişi 2016: 3,1 kişi olarak belirlendi..

TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, tek bir hanede kaç insanın yaşadığına dair verileri açıkladı. Türkiye’de 2012 yılında 3,7 olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2016 yılında 3,5 kişi olduğu görüldü. Tek kişilik hanehalkı oranı arttı. Çekirdek aile; yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya yalnız ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan aileler olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım kapsamında, ADNKS sonuçlarına göre; ülkemizde çekirdek ailelerden oluşan hanehalklarının oranı, 2014 yılında %67,4 iken 2016 yılında %66,4 oldu. Tek kişilik hane halklarının oranının ise 2014 yılında %13,9 iken 2016 yılında %14,9’a yükseldiği görüldü. Birden fazla çekirdek aile veya en az bir çekirdek aile ile çekirdek aile üyesi olmayan en az bir kişiden oluşan aile olarak tanımlanan geniş ailelerden oluşan hanehalklarının oranı, 2014 yılında %16,7 iken 2016 yılında %16,3 oldu. Çekirdek aile bulunmayan hanehalklarının oranının ise 2014 yılında %2,1 iken 2016 yılında %2,4’e yükseldiği görüldü. Ege’de durum şöyle yansıdı: Manisa 2014: 3,2 kişi  2015: 3,1 kişi 2016: 3,1 kiş, Uşak 2014: 3,1 kişi 2015: 3,1 kişi  2016: 3,1 kişi  İzmir 2014: 3,1 kişi  2015: 3,1 kişi 2016: 3,0 kişi Afyonkarahisar 2014: 3,5 kişi 2015: 3,5 kişi 2016: 3,5 kişi Aydın 2014: 3,0 kişi 2015: 3,0 kişi 2016: 2,9 kişi Balıkesir 2014: 2,8 kişi 2015: 2,8 kişi 2016: 2,8 kişi. Hanehalklarının %8,2'sini yalnız ebeveyn ve çocukları oluşturdu. Türkiye'de 2016 yılında toplam hanehalklarının %8,2'sini yalnız ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkları oluşturdu. Daha detaylı incelendiğinde toplam hanehalklarının %1,7’sini baba ve çocuklardan oluşan hanehalkları, %6,5’ini ise anne ve çocuklardan oluşan hanehalkları oluşturdu. Yalnız ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkı en fazla İzmir’de görüldü. Yalnız ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu iller 2016 yılında %10 ile İzmir, %9,8 ile Adana ve %9,7 ile Malatya, en düşük olduğu iller ise %5,8 ile Bayburt, %5,9 ile Tokat, %6,2 ile Bitlis, Nevşehir, Burdur ve Yozgat oldu. Yalnız anne ve en az bir çocuğundan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu iller %7,9 ile İzmir, %7,8 ile Adana ve %7,7 ile Bingöl ve Hatay, en düşük olduğu iller ise %4,5 ile Bayburt, %4,6 ile Ardahan ve %4,7 ile Tokat oldu. Yalnız baba ve en az bir çocuğundan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu iller %2,6 ile Malatya, %2,5 ile Gümüşhane ve %2,4 ile Iğdır ve Kilis, en düşük olduğu iller ise %1,2 ile Nevşehir, Kayseri ve Tokat oldu. Eşler birbirini en fazla aile ve akraba çevresinden buldu.. Aile yapısı araştırması, 2016 sonuçlarına göre; 15 ve üzeri yaşta olup evlilik deneyimi yaşamış bireylerin eşleri ile nasıl tanıştıkları incelendiğinde, ülke genelinde bireylerin %49,8’inin eşleri ile aile ve akraba çevresinden, %28,2’sinin komşu ve mahalle çevresinden, %10,3’ünün ise eşleri ile arkadaş (okul ve iş dışı) çevresinden tanıştıkları görüldü. Bireylerin eşleri ile nasıl tanıştıkları cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin %47,8’inin, kadınların ise %51,5’inin eşleri ile aile ve akraba çevresinde tanıştıkları görüldü. Eşi ile akraba olduğunu beyan eden bireylerin oranı %23,2 oldu. Aile yapısı araştırması, 2016 sonuçlarına göre; 15 ve üzeri yaşta olup evlilik deneyimi yaşamış bireylerin eşleri ile akraba olup olmadıkları incelendiğinde, bireylerin %23,2'sinin eşi ile akraba olduğu görüldü. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzeye göre; akraba evliliklerinin en yaygın olduğu bölge %42,6 ile TRC Güneydoğu Anadolu (Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu. Akraba evliliklerinin en düşük oranda görüldüğü bölge ise %8,9 ile TR2 Batı Marmara (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale) oldu. Kadınlar ev düzeninde, erkekler ise tatil ve eğlence konusunda karar alıcı oldu. Aile yapısı araştırması, 2016 sonuçlarına göre; bazı belirlenmiş konularda alınacak kararları genellikle kimin aldığı, hanede bulunan 15 ve üzeri yaştaki bireyler için cinsiyete göre incelendiğinde, kadınların en yüksek oranda sırasıyla, %78,1 ile ev düzeninde, %58 ile alışveriş konularında ve %56,1 ile komşularla ilişkilerde karar alma önceliğinin olduğu görüldü. Erkekler ise %70,6 ile tatil ve eğlence konusunda, %65,9 ile ev seçiminde ve %59,7 ile akrabalarla ilişkiler konularında karar alıcı oldu. Kadınlar hanehalkı ve aile bakımına erkeklerden 5 kat daha fazla zaman ayırdı. Zaman kullanım araştırması, 2014-2015 sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin hanehalkı ve aile bakımına harcadıkları zaman incelendiğinde, bireylerin bu faaliyete ayırdıkları sürenin bir günde ortalama 2 saat 45 dakika olduğu görüldü. Erkeklerin bu faaliyet için harcadıkları süre 53 dakika iken kadınlar için 4 saat 35 dakika oldu. Hanehalkı ve aile bakımına ayrılan zaman çalışma durumuna göre incelendiğinde; 15 ve daha yukarı yaşta çalışan bireylerin bu faaliyete günde ortalama 1 saat 34 dakika, çalışmayan bireylerin ise 3 saat 47 dakika ayırdığı görüldü. Hanehalkı ve aile bakımına ayrılan zaman çalışma durumuna ve cinsiyete göre incelendiğinde; çalışan erkeklerin bu faaliyete günde ortalama 46 dakika, çalışan kadınların ise 3 saat 31 dakika ayırdığı görüldü. Çalışmayan erkekler ise hanehalkı ve aile bakımına günde ortalama 1 saat 7 dakika ayırırken çalışmayan kadınlar 4 saat 59 dakika ayırdı. 12 Mayıs 2017 Cuma 12:49

http://www.akhisaryorum.com/haber/neden-ekonomik-mi-tek-kisi-yasayan-sayisi-artti-4257.html